?

Log in

No account? Create an account
baby.. [entries|friends|calendar]
*****

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

(3 *s | baby show me your sexy dance)

[17 Jan 2004|08:20pm]
wat raar
in mn hart ben jij er.
en in mn leven is er plek voor iemand anders.

dus nee je hoeft niet bang te zijn dat ik je bel
sterf

klink ik verbitterd?

<3

(4 *s | baby show me your sexy dance)

[25 Dec 2003|09:37pm]
[ mood | vol ]

en natuurlijk en fijne kerst <3

en ik heb nog een kerstwens
een hele kleine wellis waar:
mag asjebliiieft all you need is love van de buis?

danku jezus

(3 *s | baby show me your sexy dance)

lend me some sugar, I am your neighbour!! [25 Dec 2003|09:29pm]
[ mood | therapeutisch ]

waarom post ik hier niet meer
waarschijnlijk omdat:

ik het druk heb
ik weer alleen ben na een jaar
ik m mis
ik moest huilen
ik ging verhuizen
ik mezelf heel zielig vond

waarom post ik dan nu wel??

een woord:
bezigheidstherapie

(1 * | baby show me your sexy dance)

[27 Oct 2003|11:25am]
lang geleden is hier wel op z'n plaats

op je zelf wonen is dan ook niet altijd even romantisch.
vuile was
koken
overlast
muizen
stank
dronkelappen voor mijn voordeur
zwervers in de gang.

maar toch een :) is wel op zn plaats

(15 *s | baby show me your sexy dance)

[10 Sep 2003|09:20pm]
ik ben druk
met school
kunstacademie in den haag
met reizen
met lol hebben
nu ga ik slapen

en ik doe de groeten en geef een kus aan ottilie die ik al veel te lang niet meer gesproken heb

:)

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]